Algemene informatie

Labels: Algemene informatie

KLIKVOORHULP.NL MAAKT AMW BEREIKBAAR VOOR JONGEREN  & VOLWASSENEN

De wereld is complex. Niet alleen voor volwassenen, maar vooral ook voor jongeren. In toenemende mate worden zij met problemen geconfronteerd waar zijzelf geen oplossingen voor hebben. Hulp vragen bij een (professionele) hulpverlener zou voor de hand liggen, maar dat doet men niet zo maar. Soms is er sprake van valse schaamte of is die hulp niet bereikbaar op een tijdstip dat men deze nodig heeft.
Met het Klikvoorhulp hebben een groot aantal maatschappelijk werkinstellingen een antwoord gevonden op deze belemmeringen. Zij bieden de hulpverlening aan in dezelfde omgeving waarin veel jongeren en volwassenen tegenwoordig communiceren: via internet. Klikvoorhulp maakt de hulpverlening vanuit het maatschappelijk werk laagdrempelig en bereikbaar.
 
Hulp
De website www.klikvoorhulp.nl biedt online hulp voor psychosociale problemen. Gratis en anoniem.
Hulpvragers kunnen hun vraag via een berichtenbox voorleggen aan een maatschappelijk werker in de eigen regio. Indien de instelling dit aanbiedt kan men daarnaast deelnemen aan chatspreekuren. 
Volwassenen en jongeren kunnen anoniem berichten plaatsen in een eigen forum of reageren op berichten van andere jongeren of volwassenen. De ‘frequently asked questions’ bieden algemene informatie over verschillende onderwerpen.
 
Effecten
Klikvoorhulp heeft geresulteerd in een duidelijke toename van het aantal cliënten dat op eigen initiatief hulp  zoekt bij het maatschappelijk werk. Hulpvragers krijgen de garantie dat tijdens de chatspreekuren een professionele hulpverlener online is. Bij hulpvragen via de berichtenbox wordt gegarandeerd dat binnen 2 à 3 werkdagen de hulpvraag beantwoord wordt. Indien nodig en gewenst worden hulpvragers in contact gebracht naar de lokale AMW-instelling voor verdergaande begeleiding en face-to-face contact.
 
Kennis
Door het van de grond af ontwikkelen van deze vorm van hulpverlening beschikken de initiatiefnemers over praktische en methodische kennis omtrent online hulpverlening in het psychosociale domein. De verschillende facetten hiervan zijn beschreven waaronder het methodisch werken; de kwaliteitszorg; de technische infrastructuur; deskundigheidsbevordering en PR-activiteiten.
 
Online ketensamenwerking
Met inzet van deze kennis hebben AMW-instellingen uit één provincie het initiatief genomen om online ketensamenwerking met andere hulpverleningsinstellingen in de 0de t/m de 2de lijn te organiseren. Het gezamenlijk monitoren van problemen van cliënten en het naadloos doorleiden/overdragen van cliënten naar de juiste vorm van hulp staan daarbij centraal. 
 
Klikvoorhulp biedt:
online hulp via chatspreekuren en via berichtenverkeer: gratis en anoniem;
een discussieforum voor jongeren en voor volwassenen;
gebruiksvriendelijke en veilige internetapplicaties;
online hulp door professionele maatschappelijk werkers;
een softwareonafhankelijke portal voor maatschappelijk werkinstellingen, die online psychosociale hulp voor jongeren en volwassenen in hun regio bieden.