Disclaimer

De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld door de stichting Impact Parkstad Limburg.  Het copyright van alles op deze website, inclusief gebruikte teksten en foto's behoort aan Impact. Deze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Impact niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd.

De stichting Impact aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden of onvolkomenheden, of voor problemen als gevolg van het gebruiken of verspreiden ervan.
De stichting Impact mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar site naar eigen inzicht wijzigen, en behoudt zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen.
De stichting Impact is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op deze website wordt verwezen.

Copyright
De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van de stichting Impact. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de stichting Impact. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

(Hyper)links
Diverse links (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van de stichting Impact, welke geen eigendom zijn van de stichting. Deze links zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de stichting Impact.

Hoewel de stichting Impact uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan en/of voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de stichting Impact worden onderhouden wordt afgewezen.
De stichting Impact sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.