Informatie over pesten

Wat is pesten?
Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen ben je gelijk aan elkaar, het is eigenlijk niet kwaad bedoeld maar meer om een geintje of een spelletje waarbij de een de ander uit de tent probeert te lokken zonder dat er spake is van (be)dreiging. Als iemand jou plaagt kun je er vaak, op dat moment of achteraf, eigenlijk wel om lachen.

Bij pesten zijn de personen niet gelijk aan elkaar. De pester is sterker, heeft een grotere mond en/of anderen kijken naar hem/haar op. De pester wilt expres pijn doen. Ook kan het zijn dat de pester(s) anderen opsteukt om jou te vermijden of om je uit te schelden.

Bij pesten kun je denken aan uitschelden, treiteren, buitensluiten, maar ook aan vernederen en schoppen, slaan en bedreigingen. Tot slot bestaat er ook digitaal pesten, dit is pesten dat gebeurd via de telefoon, m.s.n., e-mail en noem maar op..

Laten we beginnen te stellen dat pesten NOOIT geoorloofd is. Pesters kunnen verschillende redenen gebruiken om hun gedrag goed te keuren. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat je er anders uit ziet of dat je je anders gedraagt dan diegene(n) die je pest(en). Maar nogmaals, dat mag natuurlijk nooit een reden zijn om jou te pesten. Je hoeft daarom ook níet te denken dat het aan jou ligt, dat jij de schuldige bent, en dat je anders moet gaan gedragen of anders moet voortdoen!!

Als je gepest wordt doet dat pijn. Je voelt je naar en verdrietig over het pesten en bent bang voor de volgende keer dat je gepest wordt.

Wat zijn pestkoppen?
Pestkoppen pesten vaak om de aandacht te krijgen. Als ze merken dat ze van anderen aandacht krijgen door het pesten wordt het pesten alleen maar erger. Vaak vinden pestkoppen het moeilijk om echte vrienden te maken door hun eigen onzekerheid.

En soms weten pestkoppen niet eens waarom ze pesten. Ooit zijn ze hiermee begonnen en ondertussen is het een gewoonte geworden. Het kan zijn dat ze eigenlijk helemaal niet in de gaten hebben dat het kind dat ze pesten hierdoor leed ervaart, zich verdrietig voelt, en bang en eenzaam is. Pestkoppen zijn niet altijd gemene kinderen. Sommigen zijn opschool gemeen en pesten terwijl ze op een club echt aardig zijn en andersom!

Als je over dit thema van gedachten wil wisselen met iemand van Klikvoorhulp dan kun je ons bereiken via het chatspreekuur of door het insturen van een bericht.