Informatie over zelfbeschadiging

Wat is zelfbeschadiging?
Een breder begrip waaronder snijden van jezelf ook valt, is automutilatie. Automutilatie betekent letterlijk zelfbeschadiging of zelfverminking. Automutilatie kan om verschillende redenen en op verschillende manieren. Een van de redenen voor zelfverminking kunnen zijn dat je gevoelens wilt onderdrukken. De meest voorkomende manieren van zelfbeschadiging zijn jezelf snijden, brandwonden toebrengen, slaan of oude wonden opentrekken.

Automutilatie heeft niets te maken met het willen plegen van zelfmoord maar kan juist gezien worden als een manier van overleven. Doordat je jezelf snijdt, voel je je even beter. Maar het oude gevoel komt net zo goed weer terug waardoor het automutileren geen oplossing is voor de lange termijn.

Als je over dit thema van gedachten wil wisselen met iemand van Klikvoorhulp dan kun je ons bereiken via het chatspreekuur of door het insturen van een bericht.