Klachten

Onze maatschappelijk werkers doen hun uiterste best je zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat je niet helemaal tevreden bent. In dat geval stellen wij het op prijs dat je gebruik maakt van het klachtenformulier. Dit kun je hier downloaden.

Vul het hele formulier in en stuur het naar:
Alcander Limburg, afd. AMW-klikvoorhulp.
Postbus 303, 6400 AH Heerlen.

Routing:

  • De klacht wordt ontvangen door de manager van het AMW te Heerlen. De manager  kijkt na door welke organisatie de online hulp is uitgevoerd en wat de aard van de klacht is.
  • De klager ontvangt een bevestiging van ontvangst en wordt geïnformeerd over de manier waarop de klacht wordt behandeld.
  • De klacht wordt vervolgens doorgeleid naar de betreffende instelling en zal behandeld worden conform het klachtenreglement van de die organisatie.
  • Bij afronding van de klacht wordt er een eindrapportage verzonden naar manager van AMW Alcander. De eindrapportage wordt gedurende 2 jaar bewaard.